Školení řidičů

V České republice nabízíme následující druhy školení.

1) Profesní školení řidičů je určeno pro řidiče, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Profesní školení řidičů se dělí na vstupní a pravidelné školení.

Vstupní školení je realizováno v rozsahu 140 nebo 280 vyučovacích hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku. Je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Po absolvování vstupního školení a zkoušky obdrží řidič „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a zvlášť pro dopravu nákladní.

Pravidelné školení je realizováno za účelem prohloubení znalostí získaných již při vstupním školení. Tento typ školení se provádí formou kurzů. Řidič je povinen zúčastnit se pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 vyučovacích hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Rozšíření průkazu profesní způsobilosti řidiče je určeno řidičům, kteří již vlastní profesní průkaz způsobilosti řidiče pro osobní nebo nákladní dopravu. Školení je realizováno v rozsahu 35 vyučovacích hodin a 10 hodin výcviku.

V rámci profesního školení klademe důraz na důkladné proškolení platných nařízení a směrnic Evropského parlamentu a Rady a dále zákonů souvisejících se silniční dopravou.

Profesní školení provádíme v akreditovaných učebnách v těchto městech: Praha, Liberec, Mladá Boleslav, Litoměřice, Plzeň, Pardubice, Brno, Přerov.

2) Referentské školení je určeno pro řidiče, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla, ale nespadají do režimu „profesního školení“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření znalostí vyplývající ze zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem práce.

V praxi se jedná například o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se jedná o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, kteří při výkonu pracovní činnosti řídí vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Referentské školení můžete absolvovat formou e-learningu. Díky tomuto řešení ušetříte čas i peníze.

3) Školení k upevňování nákladu je zaměřeno na problematiku upevňování nákladu. Rozsah školení je 6 vyučovacích hodin.

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech:

  • ČSN EN 12195-1: Výpočet přivazovacích sil
  • ČSN EN 12195-2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken
  • ČSN EN 12195-3: Přivazovací řetězy
  • ČSN EN 12195-4: Přivazovací ocelová lana

Fixace nákladu na silničních vozidlech:

  • ČSN EN 12640: Vázací body na vozidlech pro přepravu zboží
  • ČSN EN 12642: Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech

Součástí tohoto školení je i prezentace pomůcek pro upevnění nákladu.

Školení jsme schopni realizovat dle Vašich požadavků v našich akreditovaných učebnách nebo přímo ve Vaší firmě.

Seznam akreditovaných učeben:

Areál Zálesí, Pod višňovkou 1664/29, 142 00 Praha 4
Sportovní hala TJ Auto Škoda, U Stadionu 1322, 293 01 Mladá Boleslav
Integrovaná střední škola, Dlouhá 6, 416 01 Litoměřice
MCU Koloseum o.p.s., Gen. Svobody 83, 460 01 Liberec 13
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 02 Plzeň
Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a SOU, Do Nového 1131, 530 03 Pardubice
Hotel Na Jižní, Jižní čtvrť 2657/11, 750 02 Přerov
Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23, 624 00 Brno