Archiv rubriky: Aktualita vlevo

Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Dne 4. října 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Skončilo tak období nepostižitelnosti řidičů, které vzniklo dnem 1. července 2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich. Skutková podstata …

>>

Rubriky: Aktualita vlevo | Napsat komentář