Vyhodnocení zdarma

Právě probíhá akce měsíčního vyhodnocení dat z digitálních tachografů a karet řidičů, které bude provedeno zdarma, a jehož výstupem bude zaslání dokladů, které musíte evidovat pro státní kontrolní orgány, kterými jsou odbory dopravy a inspektoráty práce.

Jedná se o následující dokumenty:

podrobný rozpis aktivit řidiče podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů vsociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (dále jen „nařízení rady (ES) č. 561/2006“);

doba neznámá (zde jsou zaznamenány časové úseky, ve kterých nemá řidič zaznamenány žádné aktivity na kartě řidiče a je tedy nutné, aby měl vystavené potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 12. dubna 2007 č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě;

podrobný výkaz práce řidiče (měsíční);

kontrola norem podle nařízení rady (ES) č. 561/2006, nařízení vlády č. 589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve kterém jsou zaznamenány přestupky řidiče;

jízda bez vložené karty;

použití vozidla;

výkaz vyčtení vozidla (zde jsou uvedeny např. poruchy záznamového zařízení, rychlost, přestupky řidičů apod.);

report (souhrnný výstup).

Pro více informací, nebo pro využití akce napište na myskova@cdvz.cz.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.