Odložení týdenního odpočinku po 1. 1. 2014 pro řidiče autobusů.

Nařízení 1073/2009 článkem 29 částečně upravuje znění nařízení 561/2006. Tím se přidává do článku 8 nařízení 561/2006 odstavec 6a.
Ten umožňuje od 4. června 2010 řidičům, kteří vykonávají jednorázovou mezinárodní příležitostnou osobní přepravu odložit týdenní odpočinek až o 12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových cyklech následujících po předcházející běžné týdenní době odpočinku. 
V tomto odstavci jsou stanoveny podmínky, za kterých lze tuto odchylku uplatňovat. V první řadě musí být předchozí běžná týdenní doba odpočinku (nejméně 45 hodin), dále musí přeprava probíhat nejméně 24 hodin na území jiného státu, na který se toto nařízení vztahuje, a řidič po uplatnění odchylky musí nastoupit dvě běžné týdenní doby odpočinku (nejméně 90 hodin) nebo jednu běžnou a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku (nejméně 69 hodin). 
Dále je novinkou, že od 1. 1. 2014 platí další podmínka, která pravidla pro možnost odložení týdenního odpočinku zpřísňuje takto: 
Vozidlo musí být vybaveno digitálním tachografem. 
Pokud řízení probíhá v noční době stanovené nařízením na 22:00 hodinu – 6:00 hodinu, musí být vozidlo řízeno v režimu s více řidiči nebo musí řidič čerpat bezpečnostní přestávky nejdéle po 3 hodinách nepřetržité doby řízení.
Za řízení v noční době se považuje každá doba, která třeba jen jednou minutou zasahuje do stanoveného časového úseku. 
Například řidič, který začíná řídit v 5:59 hod a je na řízení sám, bude čerpat první bezpečnostní přestávku nejpozději v 8:59 hod a nikoliv až v 10:29 hod. Řidič, který zahájil činnost řízení v 18:00 hodin, nemůže vykonat bezpečnostní přestávku až v 22:30 hod, ale nejpozději v 22:00 hodin. 
Jestliže toto nedodržení proběhne nejpozději šestý dvaceti čtyřhodinový časový cyklus od předchozí týdenní doby odpočinku, není nic ztraceno a řidič musí pouze vykonat další týdenní odpočinek (nejméně 24 hodin). Pokud ale řidič uskuteční sedmý dvaceti čtyřhodinový časový cyklus, pak silniční kontrola zjistí, že řidič při řízení v noční době nedodržel podmínku bezpečnostních přestávek po 3 hodinách, bude se jednat o velmi závažné porušení. Řidiči může být uložena vysoká pokuta a může mu být dokonce zakázána další jízda až do splnění minimální týdenní doby odpočinku. 
Z tohoto vyplývá, že řidič, který při zmiňované přepravě osob dodrží doby týdenního odpočinků podle standardního režimu, nemusí dodržet žádnou z výše uvedených podmínek. Tedy ani digitální tachograf ve vozidle, ani přestávky po 3 hodinách popř. řízení v osádce v noční době.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.