Neplaťte zbytečně

Rádi bychom se s Vámi podělili o příklad z praxe, na kterém je vidět, že se vyplatí nevzdávat se bez boje a neplatit pokuty zbytečně.

Krajský úřad uložil dopravci, který je našim dlouholetým zákazníkem, pokutu v řádech desítek tisíc korun za to, že nezajistil řádné vedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku jak je stanoveno v ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s článkem 34 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Proti tomuto rozhodnutí jsme se samozřejmě odvolali. Odvolání směřovalo proti výši pokuty a dále proti tomu, že správní orgán ve svém rozhodnutí uvedl chybnou registrační značku vozidla, z jehož tachografu byla stahována data. Na toto naše odvolání reagoval krajský úřad tak, že vydal opravné rozhodnutí (tzv. autoremeduru) podle ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve kterém opravil chybnou registrační značku vozidla a výši pokuty ponechal. S takovým rozhodnutím jsme nemohli souhlasit, neboť správní orgán nepostupoval v souladu s výše uvedeným ustanovením § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, protože odvolání plně nevyhověl, a znovu jsme se odvolali. O tomto našem odvolání rozhodovalo již Ministerstvo dopravy ČR, které obě rozhodnutí krajského úřadu v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zrušilo a řízení zastavilo.

Bylo Vám při silniční kontrole zjištěno porušení v oblasti sociálních předpisů? Řešíte v souvislosti s provozováním nákladní a osobní silniční dopravy správní řízení?

Nevzdávejte se bez boje a neplaťte zbytečně. Ozvěte se, můžeme za Vaše peníze bojovat spolu.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.